Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Jezus usłyszał, że jest umiłowanym Synem Ojca. Ta prawda umocniła Go w wypełnieniu powierzonej misji.

W serce każdego z nas wpisana jest tożsamość dziecka Bożego. Kluczowe jest jej odkrycie i głęboka wiara w bezwarunkową miłość Ojca. Wówczas, umocnieni tą świadomością będziemy mogli ufnie podejmować codzienne wyzwania.

Niech Duch Święty wspiera nas w przyjęciu prawdy o miłości Ojca.

Cud w Kanie Galilejskiej.

Maryja dostrzegła ludzkie potrzeby i oddała wszystko w ręce Jezusa, ufna, że On się zatroszczy.

Postawa Maryi ukazuje nam jak istotna jest uważność na potrzeby bliźnich. Często jednak, mimo najszczerszych chęci, nie jesteśmy w stanie zaradzić wszystkim ludzkim niedostatkom. Wtedy zwróćmy się do Jezusa. Gdy podążymy za Jego wskazówkami, w naszym życiu zaczną dziać się prawdziwe cuda.

Maryjo, wypraszaj nam Twoją ufność wobec planów Bożych, aby mogła objawić się Jego Chwała.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Jezus ogłaszał Królestwo Boże wśród ludzi, z którymi przebywał na co dzień i swoim życiem pokazywał jakie wybory służą pokojowi.

Aby w naszych sercach mogło zapanować Boże Królestwo-  a więc sprawiedliwość, miłość i pokój, potrzebna jest zmiana myślenia. Odwrócenie się od tego, co nie przynosi dobra, niejednokrotnie jest dla nas dużym zmaganiem i często wiąże się ciągłym zaczynaniem od nowa. Bądźmy jednak pewni, że nasza codzienna walka o wybieranie dobra zaowocuje prawdziwym pokojem serca i dołoży choć jedną, małą cegiełkę  do budowy Królestwa Bożego.

Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam wytrwałości w podejmowaniu prób życia według Bożego planu.

Przemienienie na Górze Tabor.

Jezus ukazał swoje przemienione Oblicze tym, którzy byli najbliżej.

W szarej codzienności trudno nam czasem dostrzec Boże działanie. Po ludzku potrzebujemy nieraz namacalnie doświadczyć jakiejś nadzwyczajnej interwencji Boga, która ożywi naszą wiarę. Jeśli zapragniemy być wiernymi towarzyszami Jezusowej drogi, On odsłoni przed nami swoje boskie Oblicze.

Prośmy, abyśmy nigdy nie ustali w poszukiwaniu Bożego Oblicza.

Ustanowienie Eucharystii.

Ustanawiając Eucharystię Jezus uczynił samego siebie darem dla nas, aby zapewnić nam życie wieczne.

Uczestnicząc we Mszy Świętej, mamy sposobność już teraz korzystać z bogactwa miłości, które Bóg przygotował dla nas w Niebie. Troszczmy się aby zawsze jak najlepiej przygotować nasze serca na przyjęcie żywego Chrystusa, który pragnie być dla nas prawdziwym pokarmem umacniającym nas w drodze.

Prośmy o łaskę świadomego przeżywania każdej Eucharystii.

Możesz również polubić…