Różaniec

Rozpoczęliśmy dziś miesiąc październik, który w sposób szczególny związany jest z modlitwą różańcową. Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae, tak o nim pisze:

Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

Niech modlitwa różańcowa przybliża nas do kontemplacji oblicza Chrystusa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, dziś publikujemy rozważania do części radosnej Różańca Świętego, niech będą one pomocą w przeżywaniu tajemnic różańcowych.

Możesz również polubić…