XII Niedziela zwykła

Kim dla Ciebie jestem?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swoich uczniów: za kogo uważają mnie tłumy? To pytanie wydaje się być takie powszechne. Wielu myślicieli od początku istnienia chrześcijaństwa je zadawało, sięgając po odpowiedź do wielu dziedzin nauki: filozofii, archeologii, antropologii… 

Dzięki takim badaniom możemy wiele powiedzieć o Jezusie historycznym: gdzie się urodził, kim byli jego rodzice, czym się zajmował, czego nauczał, jak zginął… Te badania nie wyczerpują jednak odpowiedzi na stawiane pytanie. Do pełni możemy dojść jedynie wówczas, gdy postawimy to pytanie bardziej osobiście: kim dla mnie jest Jezus? Czy jest On jedynie postacią historyczną? A może jest dla mnie kimś więcej? Może podobnie jak Piotr mogę powiedzieć: Ty jesteś Mesjasz. 

Tak postawiona odpowiedź z jednej strony mówi mi o tym kim jest Jezus, a z drugiej, w tej perspektywie, mogę znaleźć odpowiedź na pytanie kim ja jestem?

Uznanie bowiem Jezusa za Boga pozwala mi odnaleźć swoje miejsce w świecie. Dopiero w perspektywie bóstwa Chrystusa mogę zrozumieć moje człowieczeństwo. Tylko w ten sposób mogę doświadczyć swojej skończoności, bycia stworzeniem z jednej strony zależnym, a z drugiej uczynionym współtwórcą rzeczywistości. 

Możesz również polubić…