XII Niedziela Zwykła

Jezus mówi: „Nie bójcie się!”. Łączność z Jezusem pozwala działać dużo dobrego i iść zawsze naprzód po drodze cnoty i świętości.

W naszym tak bardzo czynnym życiu musimy usilnie walczyć o złączenie z Jezusem, aby nasze czynności były Boże i święte. Bez Jezusa nic nie możemy. Chcąc mieszkać w Boskim Sercu Jezusa, musimy w Jezusie skoncentrować całą swą miłość, kochając stworzenia tylko w Nim. Musimy kierować wszelkie swe pragnienia i czyny ku osiągnięciu świętości, bo im dusza jest świętsza, tym bezpieczniej trwać może w Sercu Jezusowym.

Jaka to łaska, jakie to szczęście: ja w Jezusie, Jezus we mnie! Tak ściśle złączeni jesteśmy, że nic – prócz grzechu – rozłączyć nas nie może. A skoro Jezus w nas, z nami – czego nam więcej potrzeba? Jezu, mój Panie, otwórz mi Serce swoje, niech tam znajdę stałe mieszkanie, miejsce swego spoczynku!

Możesz również polubić…