XII Niedziela Zwykła

Jezus mówi: „Nie bójcie się!”. Łączność z Jezusem pozwala działać dużo dobrego i iść zawsze naprzód po drodze cnoty i świętości. W naszym tak bardzo czynnym życiu musimy usilnie walczyć o złączenie z Jezusem, aby nasze czynności były Boże i święte. Bez Jezusa nic...