Przyjęcie do postulatu

Wczoraj, w wigilię Uroczystości Maryi Niepokalanej, Natalia została przyjęta do postulatu. Obrzędu przyjęcia dokonała Matka Prowincjalna Małgorzata Kapłon, która pięknych słowach zachęcała naszą postulantkę do odkrywania piękna swego powołania, uczenia się życia w bliskości z Bogiem i z Siostrami. Matka przypomniała także, że dawcą każdego powołania jest Bóg. To On uzdalnia każdego powołanego do budowania Jego Królestwa na ziemi. A służąc bliźnim i otwierając się na drugiego człowieka mamy stawać się świadkami Jego miłości.

Życzymy naszej postulantce otwartości na Boże działanie, wierności odkrytemu powołaniu i coraz piękniejszej relacji z Jezusem.

Możesz również polubić…