samotność

Przemienienie Pańskie

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Szata Jego była biała jak śnieg Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak...

VI Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17) Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego Czytanie z Dziejów Apostolskich Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów...