Jezus

IV Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13) Namaszczenie Dawida na króla Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego...

XXIII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Mdr 9, 13-18) Prawdziwa mądrość Czytanie z Księgi Mądrości Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało...

XXII Niedziela zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29) Bóg miłuje pokornych Czytanie z Mądrości Syracha Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś,...

XII Niedziela zwykła

I czytanie Psalm II czytanie Aklamacja Ewangelia I czytanie I czytanie (Za 12, 10-11; 13, 1) Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć...

V Niedziela Wielkiego Postu

I czytanie Psalm II czytanie Aklamacja Ewangelia I czytanie I czytanie (Iz 43, 16-21) Obietnica nowego wyzwolenia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli,...