Eucharystia

Imieniny Matki Generalnej

Wczoraj nasza Matka Generalna Małgorzata obchodziła swoje imieniny. Wraz z siostrami świętowała ten dzień niemal tydzień wcześniej, bo 8 lipca.

Imieniny Matki Generalnej

Wczoraj w Domu Generanym spotkłyśmy się, by wspólnie świętować imieniny naszej Drogiej Matki Generalnej. Kilka chwil po dotarciu na miejsce pospieszyłyśmy by złożyć Dostojnej Solenizantce serdeczne życzenia i wyrazić wdzięczność za dar Jej posługi dla całego Zgromadzenia. O godz. 11.30 zgromadziłyśmy się w kaplicy...

Jubileusze życia zakonnego

Wczoraj, w Mszanie Dolnej, dwie nasze Siostry obchodziły jubileusze 70-lecia i 50-lecia życia zakonnego. Otoczone gronem sióstr, na czele z Matką Prowincjalną, uczestniczyły w Eucharystii, wysłuchały homilii i przyjęły serdeczne życzenia od o. Radosława i o. Kapelana. Dziękując Bogu za dar życia i powołania,...

Wielki Czwartek

Św. Zygmunt był niezwykłym czcicielem Najświętszego Sakramentu. To Eucharystia była dla niego pokrzepieniem w najtrudniejszych momentach jego kapłańskiej drogi. Po swoim przybyciu do Warszawy rekoncyliował sprofanowane Kościoły i zachęcał wiernych do udziału w czterdziestogodzinnym nabożeństwie, aby wynagrodzić Bogu wszelkie zniewagi. Nawoływał...

Imieniny Matki Prowincjalnej

Dziś w Domu Prowincjalnym świętowałyśmy imieniny naszej Matki Prowincjalnej Małgorzaty Kapłon. Z tej okazji odwiedziły nas Matka Generalna Małgorzata Burek, Siostra Wikaria Generalna Wanda Mikicka, Matka Anna Uberman – Przełożona Prowincji Maryi Niepokalanej oraz siostry z niemal wszystkich domów...

XXII Niedziela zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29) Bóg miłuje pokornych Czytanie z Mądrości Syracha Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś,...

Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego

Dziś w Domu Prowincjalnym, sprawowana była Eucharystia, podczas której wprowadzono relikwie św. s. Faustyny oraz poświęcono obraz Jezusa Miłosiernego. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Zbigniew Bielas – rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ks. Antonii Bednarz – proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Franciszek...

200. rocznica urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

3 czerwca Siostry naszej Rodziny Zakonnej wraz z przyjaciółmi Zgromadzenia zgromadziły się w Katedrze Wawelskiej by uczestniczyć w Eucharystii, sprawowanej pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Tego dnia dziękowałyśmy Bogu za dar życia i świętości św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Założyciela...

Ostatnia wieczerza

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. J 13, 1. Już Zbawca spełnił Boskie swe zadanie:Cudami dowiódł posłannictwa swego,Rozszerzył prawdy niebieskiej poznanieI wzniósł fundament Kościoła Świętego, Wybrawszy...