Jubileusze

We wspomnienie św. Joachima i Anny, osiem naszych Sióstr przeżywało swoje Jubileusze zakonne:

s. Stefania Szwed – siedemdziesięciolecie życia zakonnego, a Siostry:

s. Maria Czeluśniak
s. Elżbieta Kamińska
s. Teresa Rokosz
s. Rozalia Nachman
s. Janina Zygmunt
s. Stanisława Wojtyczka
s. Zofia Soja
sześćdziesięciolecie swojej profesji zakonnej.

Uroczystość rozpoczęłyśmy od koncelebrowanej Eucharystii w intencji Drogich Jubilatek, podczas której nasze Siostry ponowiły swoje śluby zakonne. Po Mszy Świętej udałyśmy się do refektarza, gdzie złożyłyśmy życzenia Dostojnym Jubilatkom i spędziłyśmy radosne chwile ciesząc się swoją obecnością.

W imieniu Sióstr podziękowanie wyraziła s. Maria Czeluśniak, rozpoczynając je od wiersza:

Kiedyś mnie zapytał Bóg:
„Chcesz być moją?” – „Panie, tak!”
I na duszę włożył mą,
Powołania swego znak.

Zachwycone serce wziął,
I nauczał swoich dróg.
Wlał tęsknotę, którą On,
Tylko sam nasycić mógł.

Usłyszałam Jego głos,
„Chciej ubogo dla mnie żyć,
Daj mi serce, wolę swą,
By już tylko moją być!”

Za to morze Jego łask,
Powołania wielki cud!
Oddam Panu serce swe,
Oddam każdy życia trud.

Dziś widoczny szczęścia znak,
Na mej piersi w krzyżu lśni.
Memu Bogu pierwsze tak,
Chcę powtarzać przez wsze dni.

Jak później podkreśliła, ten wiersz został zapamiętany przez nasze Drogie Siostry, z początków ich życia zakonnego. Wyraża on wdzięczność Jubilatek, za dar powołania oraz wszelkie łaski otrzymane od Pana. Następnie s. Maria podziękowała Rodzicom i Rodzeństwu, których Pan powołał już do wieczności, kolejnie Kapłanom, Przełożonym oraz wszystkim Siostrom, które dzieliły z nimi dzisiejszą radość.

Dziękujemy naszym Siostrom, za dar ich życia, świadectwo wiary i miłości, za to, że stają przed nami jako świadkowie wierności Bogu. Dziękujemy również za to czego, tak po ludzku dokonały na rzecz Zgromadzenia, Kościoła i każdego napotkanego człowieka. Niech Pan obdarza Was, Drogie Siostry swym błogosławieństwem i pokojem. W Jego Sercu szukajcie ukojenia dla Waszych spracowanych rąk i szlachetnych serc.

Możesz również polubić…