III Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 35, 1-6a. 10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty...