Paraklet

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przychodzi z pomocą w naszej słabości, umacnia, oświeca, działa jak ożywczy deszcz, delikatny podmuch wiatru, strumień wody żywej

VI Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17) Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego Czytanie z Dziejów Apostolskich Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów...

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

I Czytanie Psalm II Czytanie Sekwencja Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym Czytanie z Dziejów Apostolskich Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał...