IV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie pokory Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się...