Rocznica śmierci m. Zofii Kończa

Dziś przypada 94 rocznica śmierci m. Zofii Kończa. Jest ona osobą, która w sposób szczególny wpisała się w dzieje naszego Zgromadzenia. W 1895r. została mianowana przez św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przełożoną Generalną i pełniła swój urząd przez kolejne 26 lat (wybierana była...