Rocznica śmierci m. Zofii Kończa

Dziś przypada 94 rocznica śmierci m. Zofii Kończa. Jest ona osobą, która w sposób szczególny wpisała się w dzieje naszego Zgromadzenia.

W 1895r. została mianowana przez św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przełożoną Generalną i pełniła swój urząd przez kolejne 26 lat (wybierana była przez dwie kapituły: 1897,1907).

W czasie jej posługi nastąpił dynamiczny rozwój Rodziny Maryi, zarówno pod względem liczebnym jak i duchowym. Poświadczyć mogą to liczby: w 1895r. Zgromadzenie liczyło 80 sióstr, które zamieszkiwały 4 domy, a w roku 1916 sióstr było już 478 a domów 88.

Matka Zofia czerpiąc z dziedzictwa pozostawionego przez Ojca Założyciela troszczyła się o rozwój duchowy sióstr. To dla nich w czasie swej podróży do Brazylii napisała Komentarz do Ducha Zgromadzenia ss. Rodziny Maryi, w którym objaśniła Ustawy pozostawione przez Arcybiskupa.

Dziękując Bogu za dar jej życia, prośmy za jej przyczyną o dar nowych powołań do naszego Zgromadzenia, wierność dla wszystkich powołanych i dalszy rozwój naszej Rodziny Zakonnej.

m. Zofia Kończa

Panie Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, którymi drogami błądziłam, a Tyś mnie strzegł i prowadził – z Twojej woli tu jestem, pragnę wytrwać, pragnę Ci się podobać, pragnę Twoją do śmierci pozostać, w Twoje ręce ducha oddać. Ty wiesz jakie mam wady, trudności, znasz skłonności moje, pomimo to Tyś mnie tu przyprowadził i utrzymał dotąd. W Tobie też cała ufność i nadzieja moja, że dasz śmierć szczęśliwą i grzechów odpuszczenie i wieczne zbawienie.

Matko Zofio – przyczyniaj się za nami!

Możesz również polubić…