Pytanie o powołanie

Czym jest powołanie?

Każdy z nas ma jakieś powołanie. Wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga do łączności z Nim, udziału w Jego życiu i Jego Królestwie. W sercu każdego z nas Bóg określił, jakie miejsce, przeznaczone jest dla konkretnej osoby. Dopiero, gdy to miejsce odkryjemy będziemy mogli być w pełni szczęśliwi.

Powołanie, każdego człowieka to nie zagadka, którą musi rozwikłać, by osiągnąć szczęście. To nie los, narzucony nam bez prawa wyboru, przez bóstwo bez serca. To raczej dzieło dwóch wolności i miłości. To miłość jest punktem wyjścia i celem każdego powołania. Dlatego, każda droga, która prowadzi do Boga, na której uczymy się coraz większej miłości do Niego i do tych, których nam daje – może stać się naszym powołaniem1.

Powołanie zakonne.

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która – w tym przypadku – nabiera rysów oblubieńczych2. To Jezus zaprasza, konkretną osobę do szczególnej z Nim relacji. Pragnie, aby opuszczając świat, żyła nie tylko dla Boga, ale także w Nim i z Nim3.

Odkrycie tego powołania, zobowiązuje mnie do radosnej odpowiedzi. Jak bowiem, nie cieszyć się gdy Bóg, zaprasza mnie do swojego dzieła, w którym, może udzielić mi najwięcej łask?


1 por. MERTON TOMAS, Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań, 2018, s.111- 118.
2 por. JAN PAWEŁ II, Redemptonis Donum, p. 3.
3 por. MERTON TOMAS, tamże, s.120.

Możesz również polubić…