Modlitwa o rozeznanie powołania

Proszę więc Ciebie Boże – o dar słuchania,
by móc lepiej zrozumieć Twoje słowa;
– o hojność serca, by odpowiedzieć Miłości miłością;
– o dar rozeznania,
abym mógł w swym życiu pełnić tylko Twoją wolę, Boże.
Amen.

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę,
światłem Twojego Ducha,
abym właściwie odczytał drogę,
którą chcesz mnie prowadzić.

Daj mi jasność nie tylko umysłu,
ale przede wszystkim serca,
dla rozpoznania tego,
kim jestem, kim mam być
i co mam robić, aby jak najlepiej
zrealizować Twój plan wobec mnie.

Udziel mi także siły
do wytrwałego kroczenia za Tobą
drogą mojego życiowego powołania.
Amen

Możesz również polubić…