I Niedziela Wielkiego Postu

W poszukiwaniu harmonii

W dzisiejszym Słowie słyszymy o tym, jak Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, gdzie przebywał wśród zwierząt i Aniołów.

To tak jakby wrócił do pierwotnej harmonii, świata, który był Mu posłuszny, świata, na którym nie było jeszcze człowieka… Bóg jednak zaryzykował stworzyć istotę obdarzoną wolnością, zdolną do wyboru Miłości. Stworzył człowieka. Ten jednak odwrócił się od Niego, sprawiając, że piękny świat, wydający rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa rodzące owoce, na powrót stał się pustynią…

Ten fragment, prowadzi nas jakby spowrotem do punktu wyjścia, teraz jednak cena za pierwotną harmonię jest o wiele większa, teraz Bóg musi odeprzeć wszelkie pokusy, by świat znów zyskał swoją harmonię. W raju człowiek przegrał z szatenem i doprowadził świat do upadku. Dziś na pustyni Jezus z nim zwycięża, byśmy na nowo mogli zasmakować harmonii, jaką obdarzył świat.

Możesz również polubić…