Poświęcenie obrazu św. Michała Archanioła

Dziś, w kaplicy Domu Prowincjalnego poświęcony został obraz św. Michała Archanioła, który namalowała dla nas Pani Helena Krysiak.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Kanonik Witold Świąder, a w koncelebrze wzięli udział: ks. Prałat Antonii Bednarz, o. Gwardian Piotr Cuber OFMConv, o. Kapelan Henryk Suski OFMConv i ks. Stanisław Król.

W homilii ks. Witold powiedział:

Tak kocha nas Bóg, tak bardzo Mu na nas zależy, że ze wszystkich stron otacza nas swoją opieką, bo jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, bo nasze życie ma być walką, ale zwyciężymy, bo jest z nami Pan, są nasi święci i są aniołowie.

W tym dziękczynieniu, za troskę Pana Boga i za tych, których nam posyła, aby nas strzegli, uczęstniczyły siostry z różnych domów naszej Prowincji, m.in. z Bachórca, Rzeszowa, Mszany Dolnej, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Gdowa, a także s. Urszula, posługująca obecnie w Rzymie. Ogromną radość sprawiła nam obecność s. Mistrzyni Stanisławy wraz z s. Juniorystkami przygotowującymi się do złożenia wieczystej profesji.

Tak kocha nas Bóg, tak bardzo Mu na nas zależy, że ze wszystkich stron otacza nas swoją opieką, bo jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, bo nasze życie ma być walką, ale zwyciężymy, bo jest z nami Pan, są nasi święci i są aniołowie.

Po Mszy Świętej, Matka Prowincjalna Małgorzata Kapłon, w pięknych, ciepłych słowach, podziękowała ks. Witoldowi za przewodniczenie Eucharystii i wyraziła ogromną wdzięczność wobec Pani Heleny, za kolejny już obraz w naszej kaplicy. Następnie zasiedliśmy do stołu by przy pysznym posiłku cieszyć się ze spotkania.

Niech święci Archaniołowie wspomagają nas w walce i sprawiają, że miłość będzie w nas zwyciężała i wydawała jeszcze większe owoce.

Możesz również polubić…