Uroczystości w Dolinie Miłosierdzia

Dziś nasza częstochowska wspólnota wraz z siostrami juniorystkami przeżywała podwójną uroczystość: 200. rocznicę urodzin naszego Ojca Założyciela oraz Złoty Jubileusz profesji zakonnej s. Kazimiery Jarosz.

Centralną część obchodów stanowiła koncelebrowana Eucharystia sprawowana w Dolinie Miłosierdzia. Homilię wygłosił ks. Adam Fogelman, przypominając w niej niezłomną postawę św. Zygmunta Szczęsnego, który przejęty słowami św. Pawła: „biada, gdybym nie głosił Ewangelii Chrystusowej”, wszędzie chciał mówić o Chrystusie. Nieważne, czy była to katedra biskupia, ambona, czy praca z najuboższymi podczas wygnania, wszędzie chciał zanieść Ewangelię. Kaznodzieja zachęcał wszystkich zebranych, by za wzorem Świętego, korzystając z dostępnych środków, wszędzie ukazywali miłość Chrystusa.

Możesz również polubić…