Adwent

II Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 11, 1-10) Na Chrystusie spocznie Duch Pański Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch mądrości...

I Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać...

IV Niedziela Adwentu

I czytanie Psalm II czytanie Aklamacja Ewangelia I czytanie I czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Czytanie z Księgi proroka Micheasza Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla mnie Ten,...

II Niedziela Adwentu

I czytanie Psalm II czytanie Aklamacja Ewangelia I czytanie I czytanie (Ba 5, 1-9) W drodze do nowego Jeruzalem Czytanie z Księgi proroka Barucha Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz...

Nabierzcie Ducha i podnieście głowy

Dziś w Kościele rozpoczynamy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana. Czytania Liturgiczne mogą napełniać nas strachem czy niepokojem. Bo cóż możemy odczuwać, gdy słyszymy, że „będą znaki na słońcu księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy”? Jednak,...