Redemptoris Custos

ADHORTACJA APOSTOLSKAOJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIEW ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Do Biskupówdo Kapłanów i Diakonówdo Zakonników i Zakonnicoraz wszystkich Wiernych WPROWADZENIE 1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24)....