Odeszła do Pana

S. Zofia Krzysztof urodziła się 17 listopada 1934 r. w Lubomierzu. Była piątym dzieckiem Agnieszki i Władysława.

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła 15 sierpnia 1954 r. Po odbyciu postulatu w Mszanie Dolnej, rozpoczęła nowicjat, otrzymując imię zakonne Gracja, a 16 lipca 1956 r., w Warszawie, złożyła pierwszą profesję.

Wieczystą profesję zakonną złożyła 14 lipca 1962 r. w Częstochowie.

Przez wiele lat pracowała w szwalniach i kuchniach w różnych placówkach naszego Zgromadzenia. Pełniła posługę przełożonej w Krasnem, a tuż przed emeryturą pracowała jako zakrystianka. Od 1997 r. – już jako emerytka – włączała się w różne posługi domowe, które pełniła z wielką ofiarnością i niezwykłym uśmiechem.

Ostatnim przystankiem przez Wiecznością był dom zakonny w Mszanie Dolnej przy ul. Leśnej. Przebywała tu przez niecałe 6 lat. Dopóki siły jej na to pozwalały pomagała w drobnych pracach domowych.

W ostatnim czasie wspierała posługę Sióstr modlitwą, uśmiechem i cierpieniem ofiarowanym Bogu.

Odeszła po nagrodę do Pana otoczona opieką i modlitwą Sióstr, 4 marca 2024 r., mając 89 lat życia i 69 lat powołania zakonnego.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Możesz również polubić…