Nowa Przełożona Prowincjalna

Wczoraj, w Uroczystość św. Piotra i Pawła, zarząd naszą Prowincją został powierzony s. Małgorzacie Kapłon. Siostra przez wiele lat pełniła obowiązki przełożonej domowej, dyrektorki przedszkola czy mistrzyni postulatu. W ostatnim czasie dodatkowo sprawowała funkcję Wikarii Prowincjalnej.

Zmiany dotknęły również zarządu Prowincji. Obowiązek Wikarii Prowincjalnej objęła s. Irena Biela, a w radzie, w miejsce s. Teresy Ladzińskiej, zasiadła s. Dorota Kowalik.

Wielebnej Matce i wszystkim Siostrom pełniącym funkcje w zarządzie życzymy wszelkich potrzebnych łask. Niech Pan obdarza swym błogosławieństwem i światłem swego Ducha. A wszyscy święci patronowie niech asystują w podejmowaniu wszelkich decyzji.

Możesz również polubić…