Dziękczynienie w Nowym Wiśniczu

W ostatnią niedzielę w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu Siostry, Kapłani i Parafianie składali swoje dziękczynienie za dar życia i świętości Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

W uroczystościach wzięła udział s. Wikaria Generalna Wanda Mikicka, która w płomiennych słowach starała się przybliżyć postać Świętego Arcypasterza, a także Siostry z domu Prowincjalnego w Krakowie. Momentem kulminacyjnym była Msza Święta o godzinie 11:00, na której zgromadziło się wielu wiernych. O oprawę muzyczną zatroszczyła się schola, której akompaniowało wiele instrumentów muzycznych (gitary, skrzypce, wiolonczela) a także chór parafialny. Asystę liturgiczną utworzyło kilkunastu ministrantów i lektorów, dzięki którym dało się odczuć podniosły charakter tej Eucharystii.

Wyjątkowym momentem było spotkanie Sióstr z jedną Parafianką, która powodowana przemówieniem s. Wikarii postanowiła, że Święty biskup – Wygnaniec stanie się patronem jej rodziny. To za Jego wstawiennictwem, pragnie wypraszać potrzebne dary i łaski dla całej swej rodziny.

Możesz również polubić…