II Niedziela Wielkiego Postu

Bóg chce nam się nieustannie objawiać w swoim umiłowanym Synu. Chce, abyśmy Go wciąż na nowo odkrywali, poznawali.