1 listopada

1 listopada – dzień w którym nasze myśli kierują się ku Niebu, pragnąc niejako wejść w tajemnicę świętości i przebywania w Komunii z Bogiem. Dotknięcie tej tajemnicy, często odbywa się przez wejście w głąb siebie, w swoje ciemności, podobnie jak – a pisał o tym św. Hieronim –...