Rocznica powstania Zgromadzenia

W 1857 r. św. Zygmunt Szczęsny Feliński przejął pieczę nad Zgromadzeniem Sióstr Rodziny Maryi1, odczytując jednak znaki czasu, musiał zmienić jego charakter, z kontemplacyjnego na kontemplacyjno – czynny. Powierzył mu opiekę nad sierotami, a z czasem także osobami w podeszłym wieku. Było to pierwsze i jedyne zgromadzenie zakonne w Petersburgu w tym czasie. Siostry prowadziły życie zakonne w ukryciu, na zewnątrz zaś występowały jako opiekunki prowadzonego przez nie Schroniska katolickiego, które posiadało zatwierdzenie monarchy oraz zgodę na własną kaplicę.

Oficjalnie wobec władz na czele schroniska stał Komitet złożony z osób świeckich, a jako przewodnicząca figurowała księżna Elżbieta Gagarin wraz z zastępczynią – baronową Zofią Meyendorff. W rzeczywistości jednak kierowniczką schroniska, a równocześnie przełożoną zgromadzenia była Florentyna Dymman, której to, według tradycji, 27 grudnia 1857r. ks. Feliński wręczył Regułę Zgromadzenia.

Florentyna Dymman

Ks. Wiktor Ożarowski, po zapoznaniu się z nią napisał:

Przeczytasz regułę, jaką napisał ks. Feliński, oryginalną w swoim rodzaju, ale wcale trafną i zdaje się z Ducha Bożego, bo jest wyrazem nie konceptu, ale doświadczonej praktyki. Reguła ta zastosowana do okoliczności, nie może się uważać za tymczasową, bo dzisiaj ma rękojmię swej egzystencji w gorliwości dwóch osób, które nim rządzą: ksiądz Feliński i panna Dymman.

Moment wręczenia Reguły jest uznawany za początek istnienia Zgromadzenia, dlatego zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za 165 lat trwania Rodziny Maryi.

Ze swej strony obiecujemy pamięć w modlitwie, za tych, którzy złączeni są w jakikolwiek sposób z naszym Zgromadzeniem i prosimy o modlitwę w naszej intencji, byśmy zgodnie z pozostawionym charyzmatem mogły realizować plan jaki Bóg dla nas przygowował. Prośmy też Pana o dar nowych, licznych powołań oraz o wierność dla każdej z nas.

Zdjęcie z Lwowa, na kilka lat po utworzeniu Zgromadzenia

Możesz również polubić…