Uroczystość Najświętszej Trójcy

Mieszkanie w Trójcy

Łączność z Ojcem, Synem i Duchem Świętym pozwala działać dużo dobrego i iść zawsze naprzód po drodze cnoty i świętości. W naszym tak bardzo czynnym życiu musimy usilnie walczyć o złączenie z Trójcą Świętą, aby nasze czynności były żywym odzwierciedleniem Ewangelii. Bez Niej nic nie możemy. Chcąc mieszkać w Boskim Sercu Trójcy, musimy w Niej skoncentrować całą swą miłość, kochając stworzenia tylko w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Musimy kierować wszelkie swe pragnienia i czyny ku osiągnięciu świętości, bo im dusza jest świętsza, tym bezpieczniej trwać może w Sercu Bożym. Św. Zygmunt Szczęsny Feliński naucza: „Wszystko, co Bóg czyni, czyni z miłości, ale każda z osób Trójcy Przenajświętszej we właściwy sobie sposób tę miłość objawia.”

Trójco Święta, dziękujemy, że możemy wspólnie z Aniołami i Świętymi oddawać Tobie chwałę, dziękujemy za otrzymane łaski i Twoje błogosławieństwo, które nas umacnia i podtrzymuje, dając siłę i nadzieję. Chcemy powierzyć Ci, Trójco Przenajświętsza zarówno to, co już minęło, jak i to, co nas czeka. Chcemy prosić Cię, aby Twój Duch przemieniał nasze myślenie, mówienie, działanie, nasze relacje, rodziny i wspólnoty. Aby otwierał nasze serca na przebaczenie, umocnienie, uzdrowienie i nawrócenie. Niech odnawia w nas i przez nas wszystko według Twojej woli i Twego pragnienia.

Możesz również polubić…