Spotkanie formacyjne

W miniony weekend siostry juniorystki z naszej prowincji i prowincji warszawskiej przeżywały spotkanie formacyjne. Tematem wokół którego skupiły swoje myśli była odpowiedzialność.

Ksiądz Józef, który prowadził to spotkanie, w konferencji dał nam za przykład św. Józefa, ukazując Go jako osobę, która staje niejako w cieniu a równocześnie to właśnie Jego wybiera Bóg jako opiekuna Jezusa. To On, który jest tak bardzo podobny do nas – bo nie niepokalany – zostaje wybrany do tak ważnego zadania. Odpowiada zaufaniem na zaufanie Boga, którym został obdarzony, i stąd bierze się Jego odpowiedzialność. Niech nasze pójście za Bogiem, będzie odpowiedzią na zaufanie, którym nas obdarzył, to z niego czerpmy siły, by pokonywać trudności.

Dziękujemy ks. Józefowi, m. Małgorzacie i m. Annie oraz s. Mistrzyni Stanisławie za ten czas. Dziękujemy za towarzyszenie nam i każde dobro którego doświadczyłyśmy. Dziękujemy również gospodarzom tego miejsca – ks. Witoldowi i p. Helenie za możliwość przeżywania naszego spotkania w tym wyjątkowym miejscu.

Św. Józefie, módl się za nami!

Możesz również polubić…