Uroczystości w Mszanie Dolnej

6 listopada 2022 r.  o godz. 11:00, w kościele św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, odbyły się Uroczystości Jubileuszowe z okazji 200. rocznicy urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Eucharystii przewodniczył ks. prob. kan. Jerzy Raźny, koncelebrowali kapłani m.in. ks. prof. Stefan Koperek CR, ks. prał. Józef Niedźwiedzki, O. Józef Gaweł SCJ, O. Jerzy Mondel SCJ z Tarnowa, Ks. Stanisław Pajor SDS z Wrocławia. Postać św. Zygmunta Szczęsnego w ramach homilii przybliżył Ksiądz Proboszcz wraz s. przeł. Marią Rokosz, która również przygotowała oprawę liturgiczną.

W Uroczystości uczestniczyły licznie zgromadzone Siostry Rodziny Maryi  na czele z Matką Generalną Małgorzatą Burek, Siostrą Wikarią Generalną Wandą Mikicką, Sekretarką Generalną Anną Maciejewską, Matką Prowincjalną z Krakowa Małgorzatą Kapłon wraz z Zarządem, Siostry Przełożone z Domów Zakonnych z ul. Leśnej i ul. św. Maksymiliana.

Byli obecni m.in. Burmistrz Miasta Mszana Dolna Pani Anna Pękała, Dyrektorzy: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych mgr Katarzyna Wacławik i mgr inż. Maria Olszewska oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 2 mgr Bogumiła Cieżak.

Mszę św. poprzedził montaż słowno-muzyczny „Głos św. Zygmunta w naszych sercach” przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka i Scholę młodzieżową pod kierunkiem sióstr katechetek: s. Lucyny Harmaty i s. Bernadetty Jurkowskiej.

Radosne świętowanie kontynuowane było przy wspólnym stole w Domu Sióstr przy ul. Leśnej.

Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży

Możesz również polubić…