Wprowadzenie relikwii do Kościoła św. Krzyża

Wczoraj, podczas Mszy Świętej odprawionej w Kościele pw. św. Krzyża w Krakowie, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji abp. Marka Jędraszewskiego, wprowadzono relikwie naszego świętego Ojca Założyciela. W Uroczystości wzięły udział nasze siostry z krakowskich wspólnot, na czele z Matką Prowincjalną Małgorzatą Kapłon.

Eucharystia była sprawowana w przeddzień Uroczystości Poświęcenia Kościoła i w tym kontekście w homilii Arcybiskup ukazał św. Zygmunta Szczęsnego. Hierarcha podkreślił, że Feliński miłował Kościół, uznając go za największy swój skarb, cel życia, to jedyne jego kochanie na ziemi, dlatego, że Bóg jest duszą jego, a on Mistycznym Ciałem. To z tej miłości wypływała jego wierność wobec papieża i jego postanowień. To dla tej czci, Święty Pasterz Warszawy, nie zrzekł się swojej stolicy biskupiej, pragnąc być pasterzem powierzonej sobie owczarni. Kolejną miłością Felińskiego była Ojczyzna. To właśnie ze względu na nią, nie ugiął się naciskom caratu, dzieląc swój los z cierpiącym narodem.

Umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny, doprowadziły Go do utworzenia programu życia: „Moją zasadą jest poświęcać zawsze doczesność dla wieczności, materię dla ducha, dobry byt dla spokoju sumienia i – w zasadzie przynajmniej – wolę zawsze usłuchać głosu miłości niż głosu słuszności”.

Homilia jest dostępna tutaj, a zdjęcia wykonane przez biuro prasowe Archidiecezji można obejrzeć tu.

Możesz również polubić…