III Niedziela Wielkiego Postu

Czy oni byli większymi grzesznikami?

W dzisiejszej Ewangelii do Jezusa przychodzą Żydzi, którzy informują Go o tragediach, które miały niedawno miejsce. Jezus zaś w odpowiedzi na ich opowiadania, stawia im pytanie: „Czy myślicie, że, ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?”, które wydaje się być niezwykle aktualne dzisiaj.

Obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą, może nasuwać nam pytanie o to, czy, ci Ukraińcy byli większymi grzesznikami, niż inni mieszkańcy Europy, że to wycierpieli? Jezus jednak, zarówno w Ewangelii jak i dziś odpowie: jeśli się nie nawrócicie tak samo zginiecie. On nie chce nas straszyć, pragnie jednak przypomnieć nam, że śmierć każdego z nas może zaskoczyć, przyjść niespodziewanie jak złodziej w nocy, dlatego powinniśmy być na nią stale przygotowani. 

Analizowanie tragicznych wydarzeń, Jezus kończy wezwaniem do nawrócenia. To właśnie dziś, w obliczu tragedii tak wielu osób, mam podjąć wysiłek nawrócenia. Mam zmienić swoje myślenie, odejść od egoizmu i chęci posiadania na rzecz obdarowywania innych i dzielenia się z nimi tym co posiadam. To dziś właśnie mam zobaczyć drugiego człowieka, a nie jedynie swoje plany i marzenia, to właśnie dziś mam nauczyć się kochać pomimo wszystko. 

Być może Jezus, właśnie dziś, w sposób wyjątkowy, chce przemówić do nas przez wydarzenia, których to nie On jest przyczyną i przypomnieć nam o konieczności zwrócenia się ku Niemu.

Możesz również polubić…