Rok św. Z. Sz. Felińskiego w Rzeszowie – Budziwoju

Dzisiaj w Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie – Budziwoju podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 wraz z Duszpasterzami i Parafianami rozpoczęłyśmy obchody Roku św. Z. Sz. Felińskiego. Podczas homilii ks. prof. dr. hab. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego w pięknych słowach starał się przybliżyć postać Świętego. Wspomniał jego trudne dzieciństwo, zmagania związane z rozeznawaniem powołania oraz doświadczenia związane z posługa kapłańską i biskupią. Ksiądz Profesor przypomniał nieugiętą postawę Arcypasterza wobec żądań Cara i konsekwencje, jakie poniósł broniąc sprawy Polski.

Ten wyjątkowy dzień stał sie również doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności. Najpierw wobec Boga – za dar życia i powołania św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ale również wobec Sióstr pracujących w Parafii. Ksiądz Proboszcz dziękował za posługę w Parafii już niemal od pięćdziesięciu lat wspominając słowa ks. Kazimierza Żydzika, jakie zanotował w kronice parafialnej: „17 września – oczekiwany tak długo dzień. Przyjechały Siostry, aby rozpocząć swoją pracę.”. Obecnie Siostry podejmują pracę wychowawczą w przedszkolu, sprawując opiekę nad 106 dziećmi, w Kościele i zakrystii a także prowadzą scholę liczącą 53 dziewczyny. Słowa podziękowania zostały również skierowane do s. Wikarii Generalnej Wandy Mikickiej, Matki Prowincjalnej Małgorzaty Burek, Siostry Przełożonej Danuty Fudali i s. Izabeli Pałki, które przybyły na Uroczystość.

Ksiądz Proboszcz zachęcił również do udziału w Nabożeństwach poświęconych św. Zygmuntowi, które będą odbywać się każdego 17 dnia miesiąca podczas Mszy Świętej wieczornej.

Słowa wdzięczności do Parafian i Duszpasterzy skierowała również s. Wikaria Wanda Mikicka. Zauważyła, że św. Zygmunt Szczęsny jest patronem trudnych czasów, dlatego w sposób szczególny może właśnie dziś mamy za Jego przyczyną zanosić prośby do Pana prosząc o pokój na świecie i ustanie pandemii. Święty dwadzieścia lat swego życia spędził na wygnaniu, odsunięty od posługi biskupiej doświadczając samotności i izolacji, dlatego może stać się Patronem tych, którzy przeżywają chorobę, zamknięci w swoich domach i mieszkaniach.

FOTORELACJA dzięki ks. Michałowi Liliputowi. Dziękujemy.

Możesz również polubić…