Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nasze myśli biegną ku Chrystusowi. On to przyjąwszy ludzkie ciało, zechciał przyjść na świat, łącząc w sobie dwie natury: boską i ludzką. Takie nasze rozważanie zawiera w sobie intuicję, wyznawaną w Kościele od III w., a potwierdzoną przez Sobór Efeski w 431r.

Tak! Maryja jest Matką Boga. Pod tym tytułem wspólnota wierzących czci Maryję niemal od zawsze. Dobrze wyraża on udział Maryi w historii zbawienia, podkreślając Jej rolę w tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego. Z tego też tytułu wypływają wszystkie kolejne: Niepokalanie Poczęta, Wniebowzięta… Wskazując na to, że przywileje którymi Maryja została obdarzona, miały uzdolnić Ją do wydania na świat Zbawiciela. Trzeba nam również podkreślić, że dary, które Dziewica z Nazaretu otrzymała od Boga, nie mają Jej od nas oddalić, lecz przeciwnie, mają Ją do nas przybliżyć. Maryja będąc Matką Odkupiciela, jest równocześnie Matką Jego Mistycznego Ciała – Kościoła, a więc każdego z nas! Jezus w kluczowym momencie swego przebywania na ziemi – umierając na krzyżu – dał nam Maryję za Matkę. Pragnął, byśmy przyjęli Ją do swojej rzeczywistości, do swego życia. Chciał, aby Ta, która towarzyszyła Mu w Jego ziemskiej wędrówce, była dla nas Przewodniczką na drodze do Niego.

Niech Maryja znajdzie swoje miejsce w naszej rzeczywistości. Otwórzmy nasze serca na Jej obecność i pozwólmy, aby w nas każdego dnia wydawała na świat Jezusa.

W pierwszy dzień Nowego Roku, życzymy wszystkim doświadczenia Bożej obecności, niech Chrystus, który przychodzi na świat każdemu błogosławi i wszystkie serca obdarza pokojem.

Więcej o dogmacie o Bożym Macierzyństwie możesz przeczytać tutaj.

Możesz również polubić…