XXXIII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31) Poemat o dzielnej niewieście Czytanie z Księgi Przysłów Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;...