rozważanie

persons hands with rainbow colors

XXX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 22, 20-26) Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych Czytanie z Księgi Wyjścia Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził...

XXIX Niedziela Zwykła – Uroczystość św. Jana Pawła II

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 45, 1. 4-6) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże Czytanie z Księgi proroka Izajasza O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje...

XXVI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy Czytanie z Księgi proroka Izajasza Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał...

XXVI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób...

XXV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę...

24 Niedziela Zwykła i Uroczystość św. Z. Sz. Felińskiego

Chociaż w Kościele przypada dziś 24 Niedziela Zwykła, to w naszym Zgromadzeniu obchodzimy Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela naszego zgromadzenia. Stąd też liturgia słowa z uroczystości.A w niej historia o bogatym młodzieńcu, który przybiega do Jezusa i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne… Dokonuje...

XXII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Jr 20, 7-9) Prorok poddany próbie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają....

XXI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu Dawidowego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia...

XX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 56, 1. 6-7) Powszechność zbawienia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców...

XIX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a) Bóg objawia się Eliaszowi Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg...