niebo

Wniebowstąpienie

Konsekwencją wstąpienia Chrystusa do nieba ma być moje dynamiczne, pełne pasji głoszenie! To jest odpowiedź, której On ode mnie oczekuje!

XXXIII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31) Poemat o dzielnej niewieście Czytanie z Księgi Przysłów Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;...

XV Niedziela zwykła

I czytanie Psalm II czytanie Aklamacja Ewangelia I czytanie I czytanie (Pwt 30, 10-14) Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień...