modlitwa

Nowenna do Dzieciątka Jezus – dzień I

Dzień 1 (16 grudnia) Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli...

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Za nami już trzy adwentowe niedziele, niemal trzy tygodnie przygotowań na przyjście Pana. Czytania tego etapu odnosiły nas do czasów ostatecznych, kierowały naszą myśl ku Chrystusowi przychodzącemu w chwale. Jutro natomiast rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Może...

I Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać...

XXX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie 1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18) Modlitwa pokornego przeniknie obłoki Czytanie z Mądrości Syracha Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha...

Różaniec

Rozpoczęliśmy dziś miesiąc październik, który w sposób szczególny związany jest z modlitwą różańcową. Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae, tak o nim pisze: Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie...

17 września

Dziś przypada liturgicznie wspomnienie naszego św. Ojca Założyciela. Jest to niezwykła okazja, by dziękować Bogu za dar Jego życia i posługiwania. Bł. Stefan kard. Wyszyński, powiedział: mówiono, o nim, że przegrał, a to jest zwycięzca!, wpatrzeni w osobę św. Zygmunta prośmy Pana, by uzdolnił nas do naśladowania Jego...

Nowenna do Świętego

Przed nami liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego (17 września), a dla nas, Jego duchowych córek, uroczystość którą poprzedza nowenna. W tym czasie w sposób szczególny dziękujemy Bogu za wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem św. Pasterza Warszawy i polecamy wszystkich, którzy nas o modlitwę proszą. Zapraszamy...

Tajemnica Kapłaństwa

W ten szczególny dzień, gdy pochylam się nad Tajemnicą Kapłaństwa, przychodzą mi na myśl słowa św. Jana Pawła II, który mawiał, że źródło jego kapłaństwa „pulsuje w Wieczerniku w Jerozolimie”. Właśnie z Wieczernika, z Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus dał nam Swoje Ciało i Krew na „pokarm dający życie...

Modlitwa o rozeznanie powołania

Proszę więc Ciebie Boże – o dar słuchania,by móc lepiej zrozumieć Twoje słowa;– o hojność serca, by odpowiedzieć Miłości miłością;– o dar rozeznania,abym mógł w swym życiu pełnić tylko Twoją wolę, Boże.Amen. Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę,światłem Twojego Ducha,abym właściwie odczytał drogę,którą chcesz...