Miłosierny Ojciec

XXIV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14) Bóg przebacza grzesznemu ludowi Czytanie z Księgi Wyjścia Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko...

Miłosierny Ojciec

IV Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Joz 5, 9a. 10-12) Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej Czytanie z Księgi Jozuego Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Rozłożyli się obozem...