Dogmat o Bożym Macierzyństwie

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym dogmatem maryjnym. Został on sformułowany i przyjęty przez Sobór Efeski w 431r. Stanowił on odpowiedź wobec zarzutów co do dwoistości natur Chrystusa, a co za tym idzie dualizmu terminu „Bogurodzica”. Cyryl Aleksandryjski, w swoim II Liście do Nestoriusza uzasadnił...