aktualności

Radosnego Alleluja!

Trwając w radości Zmartwychwstania,pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia! NiechJezus rozproszy każdą Twoją ciemność!

Niedziela Palmowa

Umocnij w nas wytrwałość i cierpliwość, abyśmy umieli naśladować Ciebie na drodze krzyża, aby przez to doszli do radości Zmartwychwstania.

V Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze,...

IV Niedziela Wielkiego Postu

Osądzamy Boga. Sadzamy Go na ławie oskarżonych i wyrzucamy nasze zarzuty. Jego wina jest dla nas pewna. To staje się argumentem dla naszej niewiary. A może bardziej jej usprawiedliwieniem.

Odeszła do Pana

S. Zofia Krzysztof urodziła się 17 listopada 1934 r. w Lubomierzu. Była piątym dzieckiem Agnieszki i Władysława. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła 15 sierpnia 1954 r. Po odbyciu postulatu w Mszanie Dolnej, rozpoczęła nowicjat, otrzymując imię zakonne...

I Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 9, 8-15) Przymierze Boga z Noem po potopie Czytanie z Księgi Rodzaju Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką...