aktualności

VI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Syr 15, 15-20) Wymagająca wolność człowieka Czytanie z Mądrości Syracha Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę....

V Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 58, 7-10) Światło dobrych uczynków Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się...

IV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie pokory Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się...

Spotkanie Referentek Powołaniowych

W ostatnich dniach s. Stanisława, s. Ewa i s. Iza wraz z siostrami z wielu zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń i instytutów życia konsekrowanego pochylały się nad tematem Kościoła. Spotkanie zorganizowała Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, a prowadzili je dla nas ks. Wojciech Węgrzyniak,...

Uroczystości w Przemyślu

22 stycznia 2023r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 200 – lecia św. Ojca Założyciela, we wspólnocie sióstr posługujących w przemyskim seminarium.Wydarzenie zostało połączone wraz ze spotkaniem opłatkowym dla rodziców alumnów  WSD.Uroczystej Mszy świętej  o godz. 11.15 przewodniczył arcybiskup Adam Szal, w koncelebrze ...

III Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką Czytanie z Księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości...

św. Z.Sz. Feliński

Zakończenie Roku Jubileuszowego

Dziś w Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie – Budziwoju przeżywałyśmy zakończenie Roku Jubileuszowego – ustanowionego w 200. rocznicę urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Na Eucharystii o godzinie 12:00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mieczysława Lignowskiego, pośród licznie zgromadzonych Parafian obecne były:...

II Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Sługa Boży światłością całej ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem...

Imieniny Matki Prowincjalnej

Dziś w Domu Prowincjalnym świętowałyśmy imieniny naszej Matki Prowincjalnej Małgorzaty Kapłon. Z tej okazji odwiedziły nas Matka Generalna Małgorzata Burek, Siostra Wikaria Generalna Wanda Mikicka, Matka Anna Uberman – Przełożona Prowincji Maryi Niepokalanej oraz siostry z niemal wszystkich domów...

Niedziela Chrztu Pańskiego

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął;...